Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 69 trang 49 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 69 trang 49 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho tứ giác \(ABCD\) có \(AB = a ,  \widehat {CAB} = \alpha  ,\)\(  \widehat {DBA} = \beta  ,  \widehat {DAC} = \alpha ' ,  \widehat {CBD} = \beta '\). Tính độ dài cạnh \(CD\).

Giải

(h.62).

 

Tính \(AD\) và \(AC\) như bài 68 ta được

\(AD = \dfrac{{a\sin \beta }}{{\sin (\alpha  + \alpha ' + \beta )}} , \)

\( AC = \dfrac{{a\sin (\beta  + \beta ')}}{{\sin (\alpha  + \beta  + \beta ')}}\).

Sau đó áp dụng đính lí cosin vào tam giác \(ACD\) ta có

\(C{D^2} = A{C^2} + A{D^2} - 2AC.AD.\cos \alpha '\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan