Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.22 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 7.22 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Sự thay đổi áp suất có thể gây ra sự chuyển dịch cân bằng của mọi phản ứng thuận nghịch hay không? Giải thích.

Bài 7.22 trang 69 SBT Hóa Học 10 Nâng cao

Sự thay đổi áp suất có thể gây ra sự chuyển dịch cân bằng của mọi phản ứng thuận nghịch hay không? Giải thích.

Giải

Không. Sự thay đổi áp suất chỉ gây ra sự chuyển dịch cân bằng đối với các phản ứng thuận nghịch có mặt chất khí và số mol khí ở hai vế của phương trình khác nhau. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan