Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 77 trang 50 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 77 trang 50 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải tam giác \(ABC\) biết

a) \(a = 6,3 ;b = 6,3 ; \widehat C = {54^0}\)

b) \(a = 7 ;b = 23 ;\widehat C = {130^0}\)

Giải

a) \(b=a\) nên

\(\widehat A = \widehat B = \dfrac{{{{180}^0} - \widehat C}}{2}\)

\(= \dfrac{{{{180}^0} - {{54}^0}}}{2} = {63^0}\).

\(AB = c = 2a.\sin \dfrac{C}{2}\)

\(= 2.6,3.\sin {27^0} \approx 5,72\).

b)Áp dụng định lí cosin ta tính được

 \(c = {a^2} + {b^2} - 2ab.\cos C\)

\(= {7^2} + {23^2} - 2.7.23.\cos {130^0} \approx 785\).

Vậy \(c \approx 28\).

Từ công thức \(\dfrac{a}{{\sin A}} = \dfrac{b}{{\sin B}} = \dfrac{c}{{\sin C}}\), ta tính được góc B, góc A.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan