Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 93 trang 119 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 93 trang 119 SBT Hình học 10 Nâng cao

Trên hình 90, cạnh \(DC\) của hình chữ nhật \(ABCD\) được chia thành \(n\) đoạn bằng nhau bởi các điểm chia \(C_1, C_2,…,C_{n-1}\), cạnh \(AD\) cũng được chia thành \(n\) đoạn bằng nhau bởi các điểm chia \(D_1, D_2, …, D{n-1}\). Gọi \(I_k\) là giao điểm của đoạn \(AC_k\) với đường thẳng qua \(D_k\) và song song với \(AB\). Chứng minh rằng các điểm \(I_k  (k=1, 2,…,n-1)\) nằm trên parabol có đỉnh \(A\) và trục đối xứng là \(AB.\)

Giải

Chọn hệ trục tọa độ \(Oxy\) sao cho \(O\) trùng với \(A, AB\) nằm trên tia \(Ox, AD\) nằm trên tia \(Oy\). Đặt \(AB=a, AD=b.\) Hãy tìm tọa độ của \(I_k\) và chứng minh \(I_k\) nằm trên parabol có phương trình dạng: \({y^2} = 2px   (p > 0)\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan