Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 94 trang 120 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 94 trang 120 SBT Hình học 10 Nâng cao

Xác định tọa độ tiêu điểm, phương trình đường chuẩn của các cônic sau:

a) \( \dfrac{{{x^2}}}{8} +  \dfrac{{{y^2}}}{4} = 1;\)

b) \( \dfrac{{{x^2}}}{{15}} -  \dfrac{{{y^2}}}{{20}} = 1;\)

c) \({y^2} = 6x.\)

Giải

a) Đây là elip có \({c^2} = {a^2} - {b^2} = 4   \Rightarrow    c = 2\), ta có các tiêu điểm : \({F_1}( - 2 ; 0) ,  {F_2}(2 ; 0)\), các đường chuẩn: \(x =  \pm  \dfrac{{{a^2}}}{c} =  \pm 4\).

b) Đây là hypebol có \({c^2} = {a^2} + {b^2} = 35   \Rightarrow   c = \sqrt {35} \), ta có tiêu điểm : \({F_1}( - \sqrt {35}  ; 0),  {F_2}(\sqrt {35}  ; 0)\), các đường chuẩn : \(x =  \pm  \dfrac{{{a^2}}}{c} =  \pm  \dfrac{{15}}{{\sqrt {35} }}\).

c) Đây là parabol có p=3, ta có tiêu điểm : \(F\left( { \dfrac{3}{2} ; 0} \right)\), đường chuẩn: \(x =  -  \dfrac{3}{2}\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan