Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 98 trang 121 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 98 trang 121 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho hypebol \((P):  \dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} -  \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\) và \(F(c ; 0)\) là một tiêu điểm của \((H)\). Một đường thẳng đi qua \(F\) và cắt \((H)\) tại hai điểm \(A, B\). Chứng minh rằng đường tròn đường kính \(AB\) cắt đường chuẩn : \(x =  \dfrac{a}{e}\) của \((H).\)

Giải

(h.127).

 

Làm tương tự như bài 97, ta cũng được:

\(AB = e(AA' + BB') > AA' + BB'\)

\(= 2II'\)

Vậy đường trò đường kính \(AB\) luôn cắt đường chuẩn \(d: x =  \dfrac{a}{e}\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan