Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 99 trang 121 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 99 trang 121 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho \(A, B\) là hai điểm trên parabol \((P): {y^2} = 2px\) sao cho tổng các khoảng cách từ \(A\) và \(B\) tới đường chuẩn của \((P)\) bằng độ dài \(AB\). Chứng minh rằng \(AB\) luôn đi qua tiêu điểm của \((P).\)

Giải

(h.128).

 

Gọi \(A’, B’\) thứ tự là hình chiếu của \(A, B\) trên đường chuẩn \(\Delta \) của \((P); F\) là tiêu điểm của \((P)\).

Ta có

\(A, B  \in (P)    \Rightarrow    AF = d(A ; \Delta ) = AA' , \)

\(BF = d(B ; \Delta ) = BB'\).

Suy ra

\(AF+BF=AA’+BB’=AB.\)

Vậy \(A, B, F\) thẳng hàng hay \(AB\) đi qua \(F.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan