Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 1.19 trang 6 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Dùng các số liệu ở bài tập 1.18

1.19.

1. Dùng các số liệu ở bài tập 1.18, hãy xác định môi trường axit, trung tính, kiềm ở 20°C và 30°C dựa vào nồng độ H+.

2. Hãy đưa ra định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm của dung dịch đúng cho mọi nhiệt độ.

Hướng dẫn trả lời:

1. Ở 20°C :

- Môi trường trung tính : [H+] = [\(O{H^ - }\)] = \(\sqrt {{{7.10}^{ - 15}}} \) = 8,37.10-8 mol/l.

- Môi trường axit: [H+] > 8,37.10-8 mol/l.

- Môi trường kiềm : [H+] < 8,37.10-8 mol/l.

Ở 30°C :

- Môi trường trung tính : [H+] = [\(O{H^ - }\)] = \(\sqrt {{{1,5.10}^{ - 14}}} \) = 1,22.10-7mol/l.

- Môi trường axit: [H+] > 1,22.10-7mol/l.

- Môi trường kiềm : [H+] < 1,22.10-7mol/l.

2. Ở mọi nhiệt độ :

- Môi trường trung tính : [H+] = [\(O{H^ - }\)].

- Môi trường axit: [H+] > [\(O{H^ - }\)].

- Môi trường kiềm : [H+] < [\(O{H^ - }\)].

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan