Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 1.20 trang 6 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Nước nguyên chất ở 25°C có nồng độ H+

1.20*. Nước nguyên chất ở 25°C có nồng độ H+ bằng 1.10-7 mol/l. Hỏi có bao nhiêu phần trăm phân tử H20 phân li ra ion ở nhiệt độ này, biết rằng \({D_{{H_2}O}}\) = 1 g/ml ?

Hướng dẫn trả lời:

1 lít nước nặng 1000 g, nên số mol nước trong 1000 g là \(\frac{{1000}}{{18}} = 55,5(mol).\)

Cứ có 55,5 mol nước ở 25°C thì có 1.10-7mol phân li ra ion. Phần trăm mol nước phân li ra ion : \(\frac{{{{1.10}^{ - 7}}.100\% }}{{55,5}} = {1,8.10^{ - 7}}\% \)

1,8.10-7% mol H20 phân li ra ion cũng là phần trăm số phân tử H20 phân li ra ion.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan