Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 1.24 trang 6 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

1.24. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch ?

A. Zn + \({H_2}\)S04 \( \to \) ZnS04 + \({H_2}\)\( \uparrow \)

B. Fe(N03)3 + 3NaOH \( \to \) Fe(OH)3\( \downarrow \)+ 3NaN03

c. 2Fe(N03)3 + 2KI \( \to \) 2Fe(N03)2 + I2 + 2KNO3

D. Zn + 2Fe(N03)3 \( \to \) Zn(N03)2 + 2Fe(N03)2

Hướng dẫn trả lời:

1.24. B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan