Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 1.25, 1.26 trang 7 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Phản ứng nào trong số các phản ứng dưới đây là phản ứng trao đổi ion

1.25. Phản ứng nào trong số các phản ứng dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch có thể dùng để điều chế HF ?

A. H2 + F2 \( \to \) 2HF

B. NaHF2  NaF + HF

C. CaF2 + 2HCl  CaCl2 + 2HF

D. CaF2 + H2S04 (đặc)  CaS04\( \downarrow \) + 2HF\( \uparrow \)

1.26. Phản ứng tạo thành PbS04 nào dưới đây không phải là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch ?

A. Pb(N03)2 + Na2S04 \( \to \) PbS04\( \downarrow \) + 2NaN03

B. Pb(OH)2 + H2S04 \( \to \) PbS04\( \downarrow \) + 2H20

C. PbS + 4H202 \( \to \) PbS04\( \downarrow \) + 4H20

D. (CH3COO)2Pb + H2S04 \( \to \) PbS04\( \downarrow \) + 2CH3COOH

Hướng dẫn trả lời:

1.25.  D. Phản ứng C cũng là phản ứng trao đổi ion và tạo ra HF, nhưng khi đun nóng cả HCl bay ra cùng với HF, nên không dùng để điều chế HF được.

1.26. C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan