Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 1.22 trang 6 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cần bao nhiêu gam NaOH

1.22. Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250 ml dung dịch có pH = 10 ?

Hướng dẫn trả lời:

Khi pH = 10 thì [H+] = 1.10-10M và \({\rm{[}}O{H^ - }{\rm{]}} = \frac{{{{1.10}^{ - 14}}}}{{{{1.10}^{ - 10}}}}\) = 1.10-4M, nghĩa là cần có 1.10-4 mol NaOH trong 1 lít dung dịch. Vậy, trong 250 ml (\(\frac{1}{4}\)lít) dung dịch cần có \(\frac{{{{1.10}^{ - 4}}}}{4}\)mol NaOH hoà tan, nghĩa là cần có : \(\frac{{{{1.10}^{ - 4}}}}{4}\). 40 = 1,0.10-3 (g) NaOH

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan