Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 64 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Trong các chất có công thức cấu tạo ghi ở dưới đây, chất nào không phải là anđehit

9.1. Trong các chất có công thức cấu tạo ghi ở dưới đây, chất nào không phải là anđehit ?

A. H - CH = O.                                

B. O = CH - CH = O.

C. .                               

D. CH3 - CH = O.

9.2. Tên đúng của chất CH3-CH2-CH2-CHO là :

A. propan-1-al;                                

B. propanal;

C. butan-1-al;                                  

D. butanal.

9.3. Anđehit propionic có công thức cấu tạo nào trong số các công thức dưới đây ?

A. CH3 - CH2 - CH2 - CHO.

B. CH3 - CH2 - CHO.

C. .

D. .

9.4. Chất  có tên là :

A. pentan-4-on.        

B. pentan-4-ol.

C. pentan-2-on.                                 

D. pentan-2-ol.

9.5. Nhận xét nào sau đây là đúng ?

A. Anđehit và xeton đều làm mất màu nước brọm.

B. Anđehit và xeton đều không làm mất màu nước brom.

C. Xeton làm mất màu nước brom còn anđehit thì không.

D. Anđehit làm mất màu nước brom còn xeton thì không.

Hướng dẫn trả lời:

9.1. C                 

9.2. D            

9.3. B

9.4. C

9.5. D

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan