Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 78 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.5 trên 25 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 78 Vở bài tập Khoa học 4

Quan sát hình 1 trang 118 SGK và hoàn thành bảng dưới đây theo yêu cầu sau :

a) Đánh dấu + vào cột tương ứng với những chất khoáng mà cây được bón ; đánh dấu - vào cột ứng với những chất khoáng mà cây thiếu.

b) Viết nhận xét kết quả phát triển của từng cây vào cột phù hợp.

 

Hình

Chất khoáng

Nhận xét kết quả

Ni-tơ (đạm)

Ka-li

Phốt-pho (Lân)

1a

 

 

 

 

1b

 

 

 

 

1c

 

 

 

 

1d

 

 

 

 

Trả lời :

 

Hình

Chất khoáng

Nhận xét kết quả

Ni-tơ (đạm)

Ka-li

Phốt-pho (Lân)

1a

 +

 +

 +

Cây phát triển tốt vì cây bón đủ chất khoáng.

1b

 -

 +

+

Thiếu ni-tơ nên cây kém phát triển, còi cọc, lá bé, thân mềm, rũ xuống, không ra hoa, kết quả.

1c

 +

 -

 +

Thiếu ka-li nên cây phát triển chậm, thân gầy, lá bé, ít quả, quả nhỏ.

1d

+

+

-

Thiếu phốt-pho nên cây phát triển kém, thân gầy, lùn, lá bé, ít quả, quả bé.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan