Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 Unit 14 Trang 120 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.9 trên 13 phiếu

Study the table below, use the given verbs to write true sentences in passive voice.

Study the table below, use the given verbs to write true sentences in passive voice.

Nghiên cứu bảng sau, sử dụng các động từ để viết lại thành câu bị động.

What? By whom? When?  
a) Aspirin Dresser 1889 (discover)
b) Channel Tunnel linking England and France English and French companies from 1987 to 1994 (construct)
c) Color television Peter Carl Goldmark 1950 (invent)
d) Eiffel Tower Alexander Gustave Eiffel 1889 (design)
e) Electronic computers Atanasoff and Berry 1942 (invent)
f) Laser Gordon Gould 1958 (discover)
g) Sydney Opera House Jom Utzon 1973 (complete)
h) The famous ancient Egyptian lighthouse Pharos of Alexandria the 14th century (destroy)

a) Aspirin was discovered by Dresser in 1889.

b) __________________________________.

c) __________________________________.

d) __________________________________.

e)  __________________________________. 

f)  __________________________________. 

g) __________________________________.

h) __________________________________.

Hướng dẫn giải 

a. Aspirin was discovered by Dresser in 1889.

b. Channel Tunnel linking England and France was constructed by English and French companies from 1987 to 1994.

c. Color television was invented by Peter Carl Goldmark in 1950.

d. Eiffel Tower was designed by Alexander Gustave Eiffel in 1889.

e. Electronic computers were invented by Atanasoff and Berry in 1942.

f. Laser was discovered by Gordon Gould in 1958.

g. Sydney Opera House was completed by Jorn Utzon in 1973.

h. The famous ancient Egyptian lighthouse was destroyed by Pharos of Alexandria in the 14th century.


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan