Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 Unit 14 Trang 122 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Write the folIowing dialogues in indirect speech.

Write the folIowing dialogues in indirect speech.

Hoàn thiện đoạn hội thoại bằng các câu tường thuật.

a) Nam: Is your house far from the city, Nga?

Nga: Yes, it is.

Nam asked Nga if her house was far from the city. Nga said it was.

b) Nam: Do you like travelỉng, Nga?

Nga: Yes, I do.

_________________________________________.

c) Nam: Is Big Ben in London?

Nga: Yes, it is.

_________________________________________.

d) Nam: Is it cold in Sydney in January?

Nga: No, it isn’t.

_________________________________________.

e) Nam: Do the Pyramids in Egypt attract a lot of tourists every year?

Nga: Yes, they do.

_________________________________________.

f) Nam: Is Ha Long Bay in Viet Nam One of the world heritages?

Nga: Yes, it is.

_________________________________________.

g) Nam: Do your parents speak English?

Nga: No, they don’t.

_________________________________________.

Nam: Are Australian people very friendly?

Nga: Yes, they are.

_________________________________________.

Hướng dẫn giải 

a. Nam asked Nga if / whether her house was far from the city. Nga said it was.

b. Nam asked Nga if / whether she liked travelling. Nga said she did.

c. Nam asked Nga if / whether Big Ben was in London. Nga said she did.

d. Nam asked Nga if / whether it was cold in Sydney in January. Nga said it wasn’t.

e. Nam asked Nga if / whether the Pyramids in Egypt attracted a lot of tourists every year. Nga said they did.

f. Nam asked Nga if / whether Ha Long Bay in Viet Nam was one of the world heritages. Nga said it was.

g. Nam asked Nga if / whether her parents spoke English. Nga said they didn’t.

h. Nam asked Nga if / whether Australian people were very friendly. Nga said they were.

 


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan