Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 Unit 15 Trang 128 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Write the sentences with for or Use the verbs in the present perfect.

Write the sentences with for or Use the verbs in the present perfect.

Viết lại câu sau với từ for và sửu dụng thì hiện tại hoàn thành.

a) I/ own/ this Computer/ three years.

I have owned this Computer for three years.

b) They/ visit/ the Silicon Valley/ last November.

c) Nam/ be/ happy/ he had a

d) We/ learn/ Computer Science/ a

e) She/ work/ at our school/ the year 2000.

f) I/ use/ those programs/ two years.

g) The printer/ stop working/ this morning.

h) They/ know/ the name of the company/ a long time.

i) He/ read/ the book/ 9 o’clock.

Hướng dẫn giải 

a. I have owned this computer for three years.

b. They have visited the Silicon Valley since last November.

c. Nam has been happy since he had a computer.

d. We have learned computer science for a moth.

e. She has worked at our school since the year 2000.

f. I have used those programs for two years.

g. The printer has stopped working since this morning.

h. They have known the name of the company for a long time.

i. He has read the book since 9 o’clock.

 

 


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan