Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 10 trang 8 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 81 phiếu

Tính.

Tính

\({\rm{a)}}{{ - 1} \over {39}} + {{ - 1} \over {52}}\)                                  \(b){{ - 6} \over 9} + {{ - 12} \over {16}}\)

\(c){{ - 2} \over 5} - {{ - 3} \over {11}}\)                                  \({\rm{d)}}{{ - 34} \over {37}}.{{74} \over { - 85}}\)

\({\rm{e)}}{{ - 5} \over 9}:{{ - 7} \over {18}}\)

Giải

\({\rm{a)}}{{ - 1} \over {39}} + {{ - 1} \over {52}} = {{ - 4} \over {156}} + {{ - 3} \over {156}} = {{ - 7} \over {156}}\)

\(b){{ - 6} \over 9} + {{ - 12} \over {16}} = {{ - 2} \over 3} + {{ - 3} \over 4} = {{ - 8} \over {12}} + {{ - 9} \over {12}} = {{ - 17} \over {12}}\)

\(c){{ - 2} \over 5} - {{ - 3} \over {11}} = {{ - 22} \over {55}} - {{ - 15} \over {55}} = {{ - 7} \over {55}}\)

\({\rm{d)}}{{ - 34} \over {37}}.{{74} \over { - 85}} = {{ - 17.2.37.2} \over {37.( - 17).5}} = {4 \over 5}\)

\({\rm{e)}}{{ - 5} \over 9}:{{ - 7} \over {18}} = {{ - 5} \over 9}.{{ - 18} \over 7} = {{10} \over 7}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan