Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 10 Unit 3 Trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.5 trên 18 phiếu

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi sau.

People have always needed ways to get fresh water for drinking and washing. They have also needed ways to get rid of waste water. That is why the first plumbing systems were built thousand years ago. Crete is an island in the Mediterranean Sea. In 1600 B.C., a great palace stood on the Crete. The palace had fresh water, toilets, baths, drains, and sewers. It may also have had a hot- water system. The Cretans used well-fitted clay pipes to bring fresh water to the palace rooms from faraway springs. Stone drains carried away rainwater from the roof and open courts into deep sewers. These sewers were so large that a person could walk inside them. The palace even had stone toilets. They were flushed by rainwater that flowed through the pipes or by water poured in.

The Queen of Crete had her own apartment in the palace with her own bathroom. Her clay bathtub looked much like bathtubs do today. It was painted inside with pictures of tall water grasses. The tub was filled with water brought from a nearby room. The bath water was then emptied into a drain in the floor near the tub. Nowadays, visitors can see the ancient plumbing system that was not equaled until modem time.

a) Water was brought to the palace by__________ .

A. many people

B. natural streams

C. clay pipes

D. stone tubes

b) The Queen's bathtub _________ .

A. had a drain in the center

B. was large and square

C. had pictures painted inside

c) Why did the Cretans build drains?

A. The drains brought in fresh water.

B. The drains carried away rain and waste water.

C. They needed some work to do.

d) The toilets in the palace were cleaned by rainwater.

A. True                                     

B. False                             

C. Not mentioned

e) On the whole, the passage is about __________ .

A. plumbing in ancient Crete

B. painting pictures in bathtubs

C. the Mediterranean Sea

Hướng dẫn giải 

a) C              b) C                 c) A                 d) A                  e) A

Dịch bài đọc

Con người luôn cần tìm cách để có được nước sạch uống và giặt. Họ cũng cần những cách để thoát khỏi nước thải. Đó là lý do tại sao các hệ thống ống nước đầu tiên được xây dựng từ hàng ngàn năm trước. Crete là một hòn đảo ở Địa Trung Hải. Vào năm 1600 TCN, một cung điện lớn nằm trên Crete. Cung điện có nước ngọt, nhà vệ sinh, bồn tắm, cống rãnh và cống rãnh. Nó cũng có thể đã có một hệ thống nước nóng. Cretan sử dụng ống đất sét được trang bị tốt để mang nước ngọt đến các phòng cung điện từ những nguồn nước xa xôi. Các cống đá dẫn nước mưa ra khỏi mái nhà và mở các tòa nhà vào cống sâu. Những cái cống này to đến nỗi một người có thể bước vào bên trong họ. Cung điện thậm chí còn có nhà vệ sinh bằng đá. Chúng bị nước mưa tràn ngập qua các đường ống hoặc nước đổ vào.

Nữ hoàng Crete có căn hộ riêng của mình trong cung điện với phòng tắm riêng của mình. Bồn tắm đất sét của bàtrông giống như bồn tắm ngày nay. Nó được sơn bên trong với hình ảnh của cỏ nước cao. Bồn tắm đã được đổ đầy nước lấy từ một phòng gần đó. Nước tắm sau đó đã được đổ vào một cái cống trong sàn gần bồn. Ngày nay, du khách có thể nhìn thấy hệ thống ống nước cổ xưa mà không tương tự cho đến thời hiện đại. 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan