Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6 Unit 4 Trang 37 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.2 trên 15 phiếu

Look at the pictures. Write seven sentences about what Long used to do when he was a child.

Look at the pictures. Write seven sentences about what Long used to do when he was a child.

Nhìn vào bức tranh. Viết 7 câu về những điều Long đã từng làm khi cậu còn nhỏ.

Hướng dẫn giải 

a) He used to fly a kite. 

b) He used to go swimming. 

c) He used to climb the tree.

d) He used to listen to radio. '

e) He used to go fishing. 

f) He used to get up late.

g) He used to get low marks. 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan