Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 Unit 4 Trang 35 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.8 trên 19 phiếu

Complete the dialogues using the past simple.

Complete the dialogues using the past simple.

Hoàn thành đoạn hội thoại sau sử dụng thì quá khứ đơn.

a) A:________________________________ ?

B: I went to school by bus.

b)  A: ______________________________ yesterday morning?

B: Early? No. I got up at about 9 o'clock. Yesterday was Sunday.

c) A: Where did you go last summer?

B:________________________________ Ha Long Bay.

d) A:__________________________ in the supermarket?

B: I bought some beef and oranges.

e) A: What did you drink at the party?

B:__________________________ some Coca-Cola.

f) A:_____________________________ last night?

B: I slept very well.

g) A: What story did she tell you?

B:___________________ me "The Last Leaf', an interesting short story.

Hướng dẫn giải 

a) How did you go to school?

b) Did you get up early yesterday morning?

c) I went to Ha Long Bay.

d) What did you buy in the supermarket?

e) I drank some Coca- Cola.

f) How did you sleep last night?

g) She told me "The Last Leaf', an interesting short story.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan