Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 8 Unit 4 Trang 39 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.2 trên 29 phiếu

Fill in the gap with your own information.

Fill in the gap with your own information.

Đền vào chỗ trống thông tin của mình.

a) I learned to ride a bicycle when I was____________ .

b) My house was built_______________ years ago.

c) I started learning English when I was_____________ years old.

d) I didn't learn to read until I was____________ .

e) I learned to swim__________________ ago.

Now answer these questions about the past.

Bây giờ trả lời các câu về quá khứ sau.

a) How old were you when you started Grade 6?

b) How long ago did your teacher start teaching?

c) When did you go to the kindergarten?

d) How old were you when you read your first novel?

e) How long ago was your school built?

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan