Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 Unit 4 Trang 35 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.9 trên 21 phiếu

Match a line in (I) with a line in (II). Complete the line ỉn (II) with a subject and used to.

Match a line in (I) with a line in (II). Complete the line ỉn (II) with a subject and used to. 

Nối các câu ở phần (I) với các câu ở phần (II). Hoàn thành phần (II) với 1 chủ ngữ và cấu trúc "used to"

(I)

a) My grandfather was very fit when he was young.                          G

b) My grandmother was very good at swimming.                            _____

c) My parents had some lovely holidays.                                        _____

d) My uncle was a pilot for Vietnam Airlines.                                   _____              

e) My dad didn't have a motorbike.                                                _____                                                        

f) I had a dog when I was a kid.                                                    _____

g) When my mom was young, she had a sweet voice.                     _____

(II)

A. ____________ fly a T.U 134.

B. ____________ go everywhere by bicycle.

C. ____________ go swimming in the morning in summer.

D. ____________ visit the beautiful places in Ha Noi and Ha Long.

E. ____________ a famous singer.

F. ____________ follow me everywhere.

Ex: G. He used to do a lot of exercise.

Hướng dẫn giải 

b) C She used to go swimming in the morning in summer.

c) B They used to visit the beautiful places in Ha Noi and Ha Long.

d) A He used to fly a T.U 134.

e) B He used to go everywhere by bicycle.

f) F It used to follow me everywhere. 

g) E She used to ve a famous singer. 


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan