Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 7 Unit 4 Trang 38 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.2 trên 17 phiếu

Make up sentences using prepositions of time: in, at, on, before, after, between.

Make up sentences using prepositions of time: in, at, on, before, after, between.

Viết câu sử dụng giới từ thời gian: in, at, on, before, after, between.

Example:

They/ going/ have/ final exams/ June.

They are going to have final exams in June.

a) I/ usually/go to school/ 6 o'clock.

b) We/ have/ English lessons/ Monday, Wednesday and Friday.

c) He/ be/ back/ 4.15 and 4.30.

d) I/ phone/ you/ Tuesday morning/ about 10 o'clock.

e) My dad/ go to work/ breakfast.

f) Everyone/ be/ busy/ Tet holiday.

g) I/ usually/ listen/ music/ Sunday morning.

h) We/ often/ watch/ The Morning News/ TV/ breakfast.

Hướng dẫn giải 

a) I usually go to school at 6 o'clock. 

b) We have English lessons on Monday, Wednesday and Friday. 

c) He will be back between 4.15 and 4.30.

d) I will phone you on Tuesday morning at about 10 o'clock. 

e) My dad goes to work after breakfast. 

f) Everyone is busy on Tet Holiday.

g) I usually listion to music on Sunday morning. 

h) We often watch The Morning News on TV before breakfast.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan