Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 11 Unit 13 Trang 118 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng.

Young people in most countries like festivals and dances. Different peoples have different kinds of dances. Pretend that you are in Africa, and you are visiting the Kikuyu tribe. Hear the drums beet! Listen to the flutes! Almost 2000 Kikuyus are meeting for the most important dance festival of the year.

First, the Kikuyus choose a large, flat place for their dance. For hundreds of years, they have danced on a fall night when the moon is full. The moon and the glow from small fires light the dancers. Older people watch from the side while young men and women gather at the dancing place. The girls wear beaded leather skirts and tops. The men wear fancy headdresses and carry spears. The dancers’ skin and clothes are colored by light red chalk. The chalk and the firelight make the dancers look like statues.

The dancers act out stories of good and bad deeds. The dances tell stories of lion hunts and other adventures. In one dance, the girls stand on the boys’ feet. The girls are pretending to be afraid of the snakes. All night the drums beat and the fires bum. But the dancers never seem to get tired.

a) The place where Kikuyu tribe dances is ________.

A. small  B. flat  C. hilly D. round

b) The dancing area is lit by electric lights.

A. True B. False                  C. Not mentioned  

c) The dancers’ skin and clothes are covered with _______

A. paint  B. feathers C. dust D. chalk

d) What do the Kikuyu dances tell?

A. The dances tell the story of drum beats.

B. The dances tell about adventures.

C. The dances tell jokes:

D. The dances tell about snakes.

e) On the whole, the passage is about__________ .

A. the beat of drums

B. an African dance festival African drum beats

C. the number of Kikuyus who join their full moon dance

f) Which of these sentences do you think is right?

A. The Kikuyus do not often get together.

B. Dancing is important to the Kikuyus.

C. The most important event is a singing group.

D. Kikuyus have festivals around the year.

Hướng dẫn giải 

a. B b. B c. D d. B e. B  f. B

Dịch bài đọc 

Thanh niên ở hầu hết các quốc gia như lễ hội và khiêu vũ. Các dân tộc khác nhau có những điệu nhảy khác nhau. Giả vờ rằng bạn đang ở Châu Phi, và bạn đang truy cập bộ lạc Kikuyu. Nghe củ cải trống! Nghe các sáo! Gần 2.000 Kikuyus đang họp mặt để tham dự lễ hội múa quan trọng nhất trong năm.

Đầu tiên, Kikuyus chọn một nơi rộng rãi, phẳng cho điệu nhảy của họ. Trong hàng trăm năm, họ đã nhảy múa vào một đêm giáng sinh khi mặt trăng đầy. Mặt trăng và ánh sáng phát ra từ đám cháy nhỏ làm ánh sáng các vũ công. Người lớn tuổi quan sát từ phía bên kia trong khi thanh niên và đàn ông trẻ tập trung tại nơi khiêu vũ. Các cô gái mặc váy bằng da và đính cườm. Những người đàn ông mặc những chiếc váy ưa thích và mang giáo. Da và quần áo của các vũ công được tô màu bằng phấn đỏ nhạt. Các phấn và ánh lửa làm cho các vũ công trông giống như bức tượng.

Các vũ công diễn xuất những câu chuyện về hành động tốt và xấu. Những điệu múa có câu chuyện về những con săn sư tử và các cuộc phiêu lưu khác. Trong một điệu nhảy, các cô gái đứng trên đôi chân của các chàng trai. Các cô gái đang giả vờ sợ con rắn. Cả đêm trống đánh và đám lửa cháy. Nhưng các vũ công dường như không mệt mỏi.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan