Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.11 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.11 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Gọi X là tập hợp tất cả các học sinh lớp 10 ở trường em. Xét mệnh đề chứa biến \(P(x)\) : “x tự học ở nhà ít nhất 4 giờ trong một ngày” \(\left( {x \in X} \right)\)

Hãy phát biểu các mệnh đề sau bằng các câu thông thường :

a. \(\exists x \in X,P\left( x \right)\)

b. \(\forall x \in X,P\left( x \right)\)

c. \(\exists x \in X,\overline {P\left( x \right)} \)

d. \(\forall x \in X,\overline {P\left( x \right)} \)  

Giải:

a. “Có một bạn học ở lớp 10 ở trường em tự học ít nhất 4 giờ trong một ngày”

b. “Mọi học sinh lớp 10 ở trường em tự học ít nhất 4 giờ trong một ngày”

c. “Có một bạn lớp 10 ở trường em tự học ít hơn 4 giờ trong một ngày”

d. “Mọi học sinh lớp 10 ở trường em tự học ít hơn 4 giờ trong một ngày”

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan