Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.13 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.13 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho mệnh đề chứa biến P(x) :  với x là số nguyên. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau đây :

a. \(P(0)\)

b. \(P(1)\)

c. \(P(2)\)

d. \(P(-1)\)

e. \(\exists x \in Z,P\left( x \right)\)

g. \(\forall x \in Z,P\left( x \right)\)

Giải:

a. Mệnh đề đúng

b. Mệnh đề đúng

c. Mệnh đề sai

d. Mệnh đề sai

e. Mệnh đề đúng

g. Mệnh đề sai.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan