Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.14 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài tập Câu 1.14 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :

a. \(\forall x \in R,x > {x^2}.\)

b. \(\forall n \in N,{n^2} + 1\) không chia hết cho 3.

c. \(\forall n \in N,{n^2} + 1\) chia hết cho 4.

d. \(\exists r \in Q,{r^2} = 3\)

Giải:

a. \(\exists x \in R,x \le {x^2}\)  

b. \(\exists n \in N,{n^2} + 1\)  chia hết cho 3

c. \(\exists n \in N,{n^2} + 1\)  không chia hết cho 4

d. \(\forall r \in Q,{r^2} \ne 3\)  

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan