Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.17 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.17 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho mệnh đề  chứa biến \(P(x)\) : “x đã đi máy bay”, trong đó x lấy giá trị trên tập hợp X các cư dân của khu phố (hay xã) em.

a. Dùng kí hiệu lôgic để diễn tả mệnh đề : “Có một người của khu phố (hay xã) em đi máy bay”.

b. Nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề trên bằng kí hiệu loogic rồi diễn đạt mệnh đề phủ định bằng câu thông thường.

Giải:

a. "\(\exists x \in X,P\left( x \right)\)"

b. Mệnh đề phủ định: "\(\forall x \in X,\overline {P\left( x \right)} \) nghĩa là : “Mọi người trong khu phố (hay xã) em đều chưa đi máy bay”

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan