Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.18 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.18 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Phát biểu và chứng minh các định lí sau:

a. \(\forall n \in N,{n^2}\) chia hết cho 3 ⇒ n chia hết cho 3 (gợi ý : Chứng minh bằng phản ứng).

b. \(\forall n \in N,{n^2}\)  chia hết cho 6 ⇒ n chia hết cho 6.

Giải:

a. “Nếu n là số tự nhiên sao cho \({n^2}\)  chia hết cho 3 thì n cũng chia hết cho 3”. Ta chứng minh bằng phản chứng. Giả sử tồn tại \(n \in N\) để \({n^2}\)  chia hết cho 3 nhưng n không chia hết cho 3. Nếu \(n = 3k + 1\left( {k \in N} \right)\)  thì \({n^2} = 3k\left( {3k + 2} \right) + 1\)  không chia hết cho 3. Nếu \(n = 3k - 1\left( {k \in N^*} \right)\) thì \({n^2} = 3k\left( {3k - 2} \right) + 1\)  không chia hết cho 3.

b. “Nếu n là số tự nhiên sao cho \({n^2}\)  chia hết cho 6 thì n cũng chia hết cho 6”

Thật vậy nếu \({n^2}\)  chia hết cho 6 thì \({n^2}\)  là số chẵn, do đó n là số chẵn, tức là n chia hết cho 2. Vì \({n^2}\)  chia hết cho 6 nên nó chia hết cho 3. Theo câu a điều này kéo theo n chia hết cho 3. Vì n chia hết cho 2 và 3 nên n chia hết cho 6.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan