Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.16 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.16 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho mệnh đề chứa biến P(x) : “x thích môn Ngữ văn”, trong đó x lấy giá trị trên tập hợp X các học sinh của trường em.

a. Dùng kí hiệu loogic để diễn tả mệnh đề : “Mọi học sinh của trường em đều thích môn Ngữ văn”

b. Nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề trên bằng kí hiệu loogic rồi diễn đạt mệnh đề phủ định đó bằng câu thông thường.

Giải:

a. \(\forall x \in X,P\left( x \right)\)  

b. \(\exists x \in X,\overline {P\left( x \right)} ,\)  nghĩa là “Có một bạn học sinh của trường em không thích môn Ngữ văn”

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan