Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 11.5; 11.6; 11.7 trang 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

Câu 11.5 trang 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho \(A = \sqrt {x + 2}  + {3 \over {11}};B = {5 \over {17}} - 3\sqrt {x - 5} \)

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

b) Tìm giá trị lớn nhất của B.

Giải

a) Ta có \(A \ge {3 \over {11}}\) vì \(\sqrt {x + 2}  \ge 0\)

A đạt giá trị nhỏ nhất là \({3 \over {11}}\) khi và chỉ khi x = -2.

b) \(B \le {5 \over {17}}\) vì \( - 3\sqrt {x - 5}  \le 0\)

Vậy B đạt giá trị lớn nhất là \({5 \over {17}}\) khi và chỉ khi x = 5.

Câu 11.6 trang 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho \(A = {{\sqrt x  - 3} \over 2}\). Tìm x ∈ Z và x < 30 để A có giá trị nguyên.

Giải

\(A = {{\sqrt x  - 3} \over 2}\) có giá trị nguyên nên \((\sqrt x  - 3) \vdots 2\).

Suy ra x là số chính phương lẻ.

Vì x < 30 nên \(x \in \left\{ {{1^2};{3^2};{5^2}} \right\}\) hay \(x \in \left\{ {1;9;25} \right\}\).

Câu 11.7 trang 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho \(B = {5 \over {\sqrt x  - 1}}\). Tìm x ∈ Z để B có giá trị nguyên.

Giải

Khi x là số nguyên thì \(\sqrt x \) hoặc là số nguyên (nếu x là số chính phương) hoặc là số vô tỉ (nếu x không phải số chính phương). Để \(B = {5 \over {\sqrt x  - 1}}\) là số nguyên thì \(\sqrt x \) không thể là số vô tỉ, do đó \(\sqrt x \) là số nguyên và \(\sqrt x \) - 1 phải là ước của 5 tức là \(\sqrt x \) - 1 ∈ Ư(5). Để B có nghĩa ta phải có x ≥ 0 và x ≠ 1. Ta có bảng sau:

\(\sqrt x \) - 1

1

-1

5

-5

\(\sqrt x \)

2

0

6

-4 (loại)

x

4

0

36

 

Vậy \(x \in \left\{ {4;0;36} \right\}\) (các giá trị này đều thoả mãn điều kiện x ≥ 0 và x ≠ 1).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan