Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 12 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 27 phiếu

a) Hãy biểu thị số nước có thêm trong bể sau khi đồng thời mở cả hai vòi trên trong a phút.

Có một vòi chảy vào một bể chứa nước, mỗi phút được x lít nước. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng \(\dfrac{1 }{ 3}\) lượng nước chảy vào.

a) Hãy biểu thị số nước có thêm trong bể sau khi đồng thời mở cả hai vòi trên trong a phút.

b) Tính số nước có thêm trong bể trên biết \(x = 30; a = 50\).

Giải

a) Sau a phút vòi nước chảy vào được ax (lít)

Vòi nước chảy ra được \(\dfrac{{ax}}{3}\) (lít)

Sau a phút số nước có thêm trong bể \(ax - \dfrac{{ax}}{3} = \dfrac{{2ax}}{3}\) (lít)

b) Với x = 30, a = 50 số lít nước có thêm trong bể là:

\(\dfrac{{2.50.30}}{3} = 1000\) (lít)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan