Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 13 trang 138 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu

Tính góc ACB bằng cách xem nó là góc ngoài của một tam giác.

Trên hình bên có Ax song song với By, \(\widehat {{\rm{CAx}}} = 50^\circ ,\widehat {CBy} = 40^\circ \). Tính \(\widehat {ACB}\) bằng cách xem nó là góc ngoài của một tam giác.

Giải

Kéo dài AC cắt By tại D.

Vì \(By{\rm{ }}//{\rm{ }}Ax{\rm{ }} =  > \widehat {{D_1}} = \widehat A\) (2 góc so le trong)

Mà \(\widehat A = 50^\circ \left( {gt} \right)\) nên \(\widehat {{D_1}} = 50^\circ \)

Trong ∆DBC ta có \(\widehat {ACB}\) là góc ngoài tại đỉnh C

\( \Rightarrow \widehat {ACB} = \widehat B + \widehat {{D_1}}\) (tính chất góc ngoài của tam giác)

\( \Rightarrow \widehat {ACB} = 40^\circ  + 50^\circ  = 90^\circ \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan