Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.3 trang 157 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Chứng minh KLMN là hình vuông

Cho hình vuông ABCD có AB = 3cm

Trên tia đối của tia BA lấy điểm K sao cho BK = 1cm

Trên tia đối của tia CB lấy điểm L sao cho CL = 1cm

Trên tia đối của tia DC lấy điểm M sao cho MD = 1cm

Trên tia đối của tia AD lấy điểm N sao cho NA = 1cm

Chứng minh KLMN là hình vuông

Giải:                                                               

Xét ∆ ANK và ∆ BKL :

AN = BK (gt)

\(\widehat A = \widehat B = 90^\circ \)

AK = BL (vì AB = BC, BK = CL)

Do đó ∆ ANK = ∆ BKL (c.g.c)

⇒ NK = KL (1)

Xét ∆ BKL và ∆ CLM:

BK = CL (gt)

\(\widehat B = \widehat C = 90^\circ \)

BL = CM (vì BC = CD, CL = DM)

Do đó:  ∆ BKL = ∆ CLM (c.g.c)

⇒ KL = LM (2)

Xét ∆ CLM và ∆ DMN :

CL = DM (gt)

\(\widehat C = \widehat D = 90^\circ \)

CM = DN (vì CD = DA, DM = AN)

Do đó: ∆ CLM = ∆ DMN (c.g.c)

⇒ LM = MN (3)

Từ (1), (2) và (3) ⇒ NK = KL = LM = MN

Tứ giác MNKL là hình thoi

∆ ANK = ∆ BKL \( \Rightarrow \widehat {ANK} = \widehat {BKL}\)

Trong tam giác ANK có \(\widehat A = 1v \Rightarrow \widehat {ANK} + \widehat {AKN} = 90^\circ \)

\( \Rightarrow \widehat {BKL} + \widehat {AKN} = 90^\circ \)hay \(\widehat {NKL} = 90^\circ \)

Vậy tứ giác MNKL là hình vuông.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan