Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.30 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.30 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Liệu có thể kết luận \(A = B\) được không nếu A, B và C là các tập thỏa mãn:

a. \(A \cup C = B \cup C\)

b. \(A \cap C = B \cap C\)

Giải:

a. Không.

Chẳng hạn \(A = \left\{ {1;2;3;4} \right\},\) \(B = \left\{ {1;2} \right\},\) \(C = \left\{ {3;4;5} \right\}.\)  

Ta có \(A ≠ B\) nhưng

\(A \cup C = B \cup C = \left\{ {1;2;3;4;5} \right\}\)

b. Không.

Chẳng hạn \(A = \left\{ {1;2;3;4} \right\},\) \(B = \left\{ {3;4} \right\},\) \(C = \left\{ {3;4;5} \right\}\) .

Ta có \(A ≠ B\) nhưng

\(A \cap C = B \cap C = \left\{ {3;4} \right\}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan