Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 130 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 16 phiếu

Tìm x.

Tìm x, biết:

a) \({\rm{}}{1 \over 4} + x = {{ - 1} \over 3}\)   

b) \(- {3 \over 7} + x = {5 \over 8}\)

c) \(0,472 - x = 1,634\) 

d) \({\rm{}} - 2,12 - x = 1{3 \over 4}\)

Giải

a) \({\rm{}}{1 \over 4} + x = {{ - 1} \over 3}\)

\(x =  - {1 \over 3} - {1 \over 4}\)

\( x = {{ - 4} \over {12}} + {{ - 3} \over {12}} \)

\(x =  - {7 \over {12}}\) 

b) \( - {3 \over 7} + x = {5 \over 8} \)

\(x = {5 \over 8} + {3 \over 7} \)

\( x = {{35} \over {56}} + {{24} \over {56}} \)

\(x = {{59} \over {56}}\) 

c) \(0,472 - x = 1,634 \)

\(x = 0,472 - 1,634 \)

\(x =  - 1,162\) 

d) \({\rm{}} - 2,12 - x = 1{3 \over 4}\)

\(x =  - 2,12 - 1{3 \over 4} \)

\( x =  - 2,12 - 1,75 \)

\(x =  - 3,87\) 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan