Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 133 trang 33 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 19 phiếu

Tìm x trong các tỉ lệ thức.

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a) \(x:( - 2,14) = ( - 3,12):1,2\)                  

b) \(2{2 \over 3}:x = 2{1 \over {12}}:( - 0,06)\)

Giải

a) \(x:( - 2,14) = ( - 3,12):1,2\) 

\( \Leftrightarrow x.1,2 = ( - 2,14).( - 3,12) \)

\(\Leftrightarrow x = {{( - 2,14).( - 3,12)} \over {1,2}} = 5,564\)  

\(\eqalign{
& b) 2{2 \over 3}:x = 2{1 \over {12}}:( - 0,06) \cr
& \Leftrightarrow x.2{1 \over {12}} = 2{2 \over 3}.( - 0,06) \cr
& \Leftrightarrow x.{{25} \over {12}} = {8 \over 3}.{{ - 3} \over {50}} \cr
& \Leftrightarrow x = \left( {{8 \over 3}.{{ - 3} \over {50}}} \right):{{25} \over {12}} = {{ - 8} \over {50}}.{{12} \over {25}} = {{ - 48} \over {625}} \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan