Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.5 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.5 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xét mệnh đề R : “Vì 120 chia hết cho 6 nên chia hết cho 9”

Nếu viết mệnh đề R dưới dạng “P ⇒ Q”, hãy nêu nội dung của các mệnh đề P và Q.

Hỏi mệnh đề R đúng hay sai, tại sao ?

Giải:

P : “120 chia hết cho 6”

Q : “120 chia hết cho 9”

Mệnh đề R sai vì P đúng Q sai.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan