Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.8 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.8 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho hai tam giác ABC và DEF. Xét các mệnh đề sau

P : “\(\widehat A = \widehat D,\widehat B = \widehat E\) ”

Q : “Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF”

Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q. Hỏi mệnh đề này đúng hay sai, tại sao ?

Giải:

“Nếu \(\widehat A = \widehat D,\widehat B = \widehat E\)  thì tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF”.

Mệnh đề này đúng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan