Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.10 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Giải bài tập Câu 1.10 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xét hai mệnh đề

P : “6 là số nguyên tố”

Q : “5! + 1 chia hết cho 6”

Phát biểu mệnh đề P ⇔ Q bằng hai cách. Cho biết mệnh đề đó đúng hay sai.

Giải:

“6 là số nguyên tố nếu và chỉ nếu 5! + 1 chia hết cho 6”

“6 là số nguyên tố khi và chỉ khi 5! + 1 chia hết cho 6”

Mệnh đề đúng vì cả hai mệnh đề P và Q đều sai.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan