Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.7 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.7 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho hai mệnh đề

P : “\({2^{2003}} - 1\)  là số nguyên tố”

Q : “16 là số chính phương”

Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q. Hỏi mệnh đề này đúng hay sai, tại sao ?

Giải:

“Nếu \({2^{2003}} - 1\)  là số nguyên tố thì 16 là số chính phương”. Mệnh đề này đúng vì Q là mệnh đề đúng (cho dù P đúng hay sai)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan