Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.6 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài tập Câu 1.6 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho hai mệnh đề

P : “42 chia hết cho 5”

Q : “42 chia hết cho 10”

Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q. Hỏi mệnh đề này đúng hay sai, tại sao ?

Giải:

“Do 42 chia hết cho 5 nên nó chia hết cho 10”. Mệnh đề này đúng vì P là mệnh đề sai (cho dù Q đúng hay sai).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan