Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 17 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 19 phiếu

Viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn.

Viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn:

a) \(-{2 \over 3}x{y^2}z.{\left( { - 3{{\rm{x}}^2}y} \right)^2};\)

b) \({x^2}yz.{\left( {2{\rm{x}}y} \right)^2}z\)

Giải

a) \(-{2 \over 3}x{y^2}z.{\left( { - 3{{\rm{x}}^2}y} \right)^2} \)

\(=  - {2 \over 3}x{y^2}z.9{{\rm{x}}^4}{y^2} \)

\(= \left( { - {2 \over 3}.9} \right)\left( {x.{x^4}} \right).\left( {{y^2}.{y^2}} \right).z \)

\(=  - 6{{\rm{x}}^5}{y^4}z\)

b) \({x^2}yz.{\left( {2{\rm{x}}y} \right)^2}z \)

\(= {x^2}yz.4{{\rm{x}}^2}{y^2}.z \)

\(= 4\left( {{x^2}.{x^2}} \right).\left( {y.{y^2}} \right).\left( {z.z} \right) \)

\(= 4{{\rm{x}}^4}{y^3}{z^2}\)

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan