Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 18 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu

Tính giá trị của các đơn thức.

Tính giá trị của các đơn thức sau:

a) \(5{{\rm{x}}^2}{y^2}\) tại \({\rm{x}} =  - 1;y =  - {1 \over 2}\)

b) \( - {1 \over 2}{x^2}{y^3}\)  tại  x =1; y = -2

c) \({2 \over 3}{{\rm{x}}^2}y\) tại x = -3; y = -1

Giải

Tính giá trị của các đơn thức sau:

a) Thay x = -1 và \(y =  - {1 \over 2}\) vào đơn thức ta có:

$$5.{( - 1)^2}.\left( { - {1 \over 2}} \right)^2 = 5.1.{1 \over 4} = {5 \over 4}$$

Vậy giá trị của đơn thức \(5{{\rm{x}}^2}{y^2}\) tại x = -1 và \(y =  - {1 \over 2}\) bằng \({5 \over 4}\)

b) Thay x = 1 và y = -2 vào đơn thức ta có:

$$ - {1 \over 2}{.1^2}.{( - 2)^3} =  - {1 \over 2}.1.( - 8) = 4$$

Vậy giá trị của đơn thức \( - {1 \over 2}{x^2}{y^3}\) tại x = 1 và y = -2 bằng 4

c) Thay x = -3 và y = -1 vào đơn thức ta có:

$${2 \over 3}.{\left( { - 3} \right)^2}.\left( { - 1} \right) = {2 \over 3}.9.( - 1) =  - 6$$

Vậy giá trị đơn thức \({2 \over 3}{{\rm{x}}^2}y\) tại x = -3 và y = -1 bằng -6

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan