Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 21 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
3.2 trên 15 phiếu

Tính tổng.

Tính tổng:

a) \({\rm{}}{x^2} + 5{{\rm{x}}^2} + ( - 3{{\rm{x}}^2})\)

b) \(5{\rm{x}}{y^2} + {1 \over 2}x{y^2} + {1 \over 4}x{y^2} + \left( { - {1 \over 2}} \right)x{y^2}\)

c) \(3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} + {{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2}\) 

Giải

a) \({\rm{}}{x^2} + 5{{\rm{x}}^2} + ( - 3{{\rm{x}}^2}) \)

\(= (1 + 5 - 3).{x^2} \)

\(= 3{{\rm{x}}^2}\)

b) \(5{\rm{x}}{y^2} + {1 \over 2}x{y^2} + {1 \over 4}x{y^2} + \left( { - {1 \over 2}} \right)x{y^2} \)

\(= \left( {5 + {1 \over 2} + {1 \over 4} - {1 \over 2}} \right)x{y^2} \)

\(= {{21} \over 4}x{y^2}\)

c) \(3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} + {{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} \)

\(= \left( {3 + 1} \right){{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} \)

\(= 4{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan