Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 22 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
3.3 trên 9 phiếu

Tính.

Tính:

a) \(xyz - 5xyz;\)

b) \({x^2} - {1 \over 2}{x^2} - 2{{\rm{x}}^2}\)

Giải

a) \(xyz - 5xyz = \left( {1 - 5} \right)xyz =  - 4xyz\)

b) \({x^2} - {1 \over 2}{x^2} - 2{{\rm{x}}^2} = \left( {1 - {1 \over 2} - 2} \right){{\rm{x}}^2} =  - {3 \over 2}{{\rm{x}}^2}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan