Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 25 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
3.3 trên 31 phiếu

Tính giá trị của các đa thức.

Tính giá trị của các đa thức sau:

a) \({\rm{}}5{\rm{x}}{{\rm{y}}^2}{\rm{ + 2x}}y - 3{\rm{x}}{y^2}\) tại x = -2; y = -1

b) \({x^2}{y^2} + {x^4}{y^4} + {x^6}{y^6}\) tại x =1; y =-1

Giải

a) Thay x = -2; y = -1 vào đa thức ta có:

\(\eqalign{
& 5.( - 2){( - 1)^2} + 2.( - 2).( - 1) - 3.( - 2).{( - 1)^2} \cr
& = 5.( - 2).1 + 4 - 3.( - 2).1 = - 10 + 4 + 6 = 0 \cr} \)

b) Thay x = 1; y = -1 vào đa thức ta có:

\({1^2}.{( - 1)^2} + {1^4}.{( - 1)^4} + {1^6}.{( - 1)^6} \)

\(= 1.1 + 1.1 + 1.1 = 3\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan