Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 27 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
4.4 trên 18 phiếu

Thu gọn các đa thức.

Thu gọn các đa thức sau:

a) \({\rm{}}{x^6} + {x^2}{y^5} + x{y^6} + {x^2}{y^5} - x{y^6}\) 

b) \({1 \over 2}{x^2}{y^3} - {x^2}{y^3} + 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} - {z^4} - 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2}\)

Giải

\(\eqalign{
& {\rm{a}}){x^6} + {x^2}{y^5} + x{y^6} + {x^2}{y^5} - x{y^6} \cr
& = {x^6} + (1 + 1){x^2}{y^5} + (1 - 1)x{y^6} \cr
& = {x^6} + 2{{\rm{x}}^2}{y^5} \cr} \)

b) \({1 \over 2}{x^2}{y^3} - {x^2}{y^3} + 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} - {z^4} - 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2}\)

\( = \left( {{1 \over 2} - 1} \right){x^2}{y^3} + (3 - 3){x^2}{y^2}{z^2} - {z^4} \)

\(=  - {1 \over 2}{x^2}{y^3} - {z^4}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan