Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 30 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
3.2 trên 25 phiếu

a) Tính M + N.

Cho hai đa thức :

\(M = {x^2} - 2yz + {z^2}\)

\(N = 3yz - {z^2} + 5{{\rm{x}}^2}\)

a) Tính M + N

b) Tính M – N; N – M

Giải

\(\eqalign{
& {\rm{a}})M + N = ({x^2} - 2yz + {z^2}) + (3yz - {z^2} + 5{{\rm{x}}^2}) \cr
& = {x^2} - 2yz + {z^2} + 3yz - {z^2} + 5{{\rm{x}}^2} \cr
& = (1 + 5){x^2} + ( - 2 + 3)yz + (1 - 1){z^2} = 6{{\rm{x}}^2} + yz \cr} \)

b) \(M - N = ({x^2} - 2yz + {z^2}) - (3yz - {z^2} + 5{{\rm{x}}^2}) \)

\(= {x^2} - 2yz + {z^2} - 3yz + {z^2} - 5{{\rm{x}}^2}\)

\(= (1 - 5){x^2} - (2 + 3)yz + (1 + 1){z^2} \)

\(=  - 4{{\rm{x}}^2} - 5yz + 2{{\rm{z}}^2}\)

\(N - M = (3yz - {z^2} + 5{{\rm{x}}^2}) - ({x^2} - 2yz + {z^2})\)               

\(\eqalign{
& = 3yz - {z^2} + 5{{\rm{x}}^2} - {x^2} + 2yz - {z^2} \cr
& = (3 + 2)yz - (1 + 1){{\rm{z}}^2} + (5 - 1){x^2} \cr
& = 5yz - 2{{\rm{z}}^2} + 4{{\rm{x}}^2} \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan